Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen forteller hvordan Foto Gard samler inn og bruker personopplysninger. 

 

HVEM ER ANSVARLIG?
Foto Gard, ved innehaver Tor-Martin Gard, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret og daglige oppgaver delegeres ofte også til daglig leder, Lovise Gard. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

HVILKE OPPLYSNINGER? 
På nettsiden kan hvem som helst ta kontakt med Foto Gard via kontaktskjema. Ved utfylling av kontaktskjema skal det oppgis navn, e-post, hvor vedkommende først fikk høre om Foto Gard og melding. Ved bestilling av fotograf eller videograf bes også vedkommende oppgi adresse, telefonnummer og informasjon om oppdraget. Vi ber deg unngå å registrere sensitiv informasjon, ettersom eksterne harddisker og fysiske arkiv ikke er sikret. 

 

HVORFOR? 
Opplysninger fra potensielle og eksisterende kunder brukes kun til kommunikasjon mellom Foto Gard og vedkommende. Opplysningene brukes kun til kommunikasjon rundt forespurt info eller oppdrag fra potensielle og eksisterende kunder. 

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b))

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med bestilling av informasjon, tjenester eller varer. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

ARKIVERING, SLETTING OG TREDJEPARTER
Alle oppgitte personopplysninger fra eksisterende kunder lagres i et dokument bestående av kontrakt og oppdragsbeskrivelse. Dokumentet lagres på ekstern harddisk, skylagring hos Jotta Cloud og i fysisk arkiv på Foto Gards kontor. Informasjon og opplysninger oppbevares og lagres fra de er mottatt av Foto Gard og inntil to år etter avsluttet oppdrag eller til kunde ber Foto Gard slette opplysninger. 

Opplysninger registreres også inn i vårt regnskapssystem hos www.fiken.no og videresendes til Svea Finnans om nødvendig.

 

RETTIGHETER
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Foto Gard har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Foto Gards systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Foto Gard ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

KONTAKT OSS

tor-martin@fotogard.no
lovise@fotogard.no

e-post:       

 

+47 91 60 70 13
+47 97 49 60 36

telefon:       

 

Brøsetvegen 186B
7050 Trondheim

postadresse: