Vilkår og betingelser

Vi bruker vanligvis en standardkontrakt, men om du har spesifikke behov eller ønsker i forhold til
bruk av dine bilder så ta kontakt, så ordner vi det også.


Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, etterbehandling og bildene klare for print. Som kunde hos oss får du fulle rettigheter til å benytte dine kjøpte bilder til private bruk, det vil si fri bruk på digitale media, print og forstørrelser med mer (vi anbefaler at du benytter oss for fremkalling/print og forstørrelser da vi kan komme med gode tilbud, samt. sitter på råfilene og kan gjøre eventuelle endringer om dette skulle være nødvendig). Dette fungerer som din rettighetslisens, som betyr at du “eier” dine foto for privat bruk.

Som kunde hos Foto Gard kan du komme med ønsker i forkant, men godtar fotografens estetikk og valg av sort-hvitt/farge bilder.

 

Privat Bruk

1
 

2
 

3

4
 

5
 

6

Fotografiene kan kun benyttes og publiseres i henhold til avtalt formål (se over), misbruk og brudd på åndsverksloven kan straffeforfølges i henhold til lov om åndsverk.

Fotografiene kan ikke redigeres eller endres uten samtykke fra fotografen. Bilder kan dermed ikke publiseres på Instagram med dennes redigeringsfunksjoner o.l

Fotografier kan ikke beskjæres, fargekorrigeres eller lignende (jamfør åndsverkloven)

Alle bilder som publiseres offentlig (Facebook, blogg mv.) skal krediteres med fotografens navn (Fotograf Lovise Gard - Foto Gard.) Link gjerne til facebooksiden vår og tagg gjerne instagrambrukeren vår - @fotogard.no.

Om ikke annet er avtalt har fotografen rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, o.l. I tillegg kan fotografen delta i fotokonkurranser videre med bildematerialet

Videresalg eller kommersiell bruk er ikke lov uten avtale med Foto Gard.

 

Kommersiell bildebruk

Magasiner, aviser, nettbutikker, forhandlere, industri osv.

Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i avtale om privat bruk som beskrevet over. (Det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke d isse overdras til en kommersiell aktør. Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk. Brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk)